ابعاد استخر: 6×3
محل اجرا: رشت-گیلان


سیسنگان، نوشهر-مازندران