شرکت فراساخت نوین زرفام، از افراد واجد شرایط به منظور اعطای عاملیت استخرهای پیش ساخته زرفام دعوت به همکاری می‌نماید. از همکارانی که قصد اخذ عاملیت دارند تقاضا می‌گردد فرم ذیل را تکمیل نمایند.

مشخصات درخواست کننده: