پروژه های اجراشده استخر پیش ساخته 8×3 زرفام

شرکت فراساخت نوین زرفام تاکنون صدها پروژه از استخرهای پیش ساخته در نقاط مختلف کشور اجرا نموده است. تعدادی از این پروژه ها به عنوان نمونه به شرح ذیل است: